Eğitim
Giriş Tarihi : 28-05-2021 16:22   Güncelleme : 28-05-2021 16:22

Ahi Evran 2022-2026 Stratejik Planının Stratejik Hedeflerine Yönelik Toplantı Yapıldı

Ahi Evran Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Ahi Evran 2022-2026 Stratejik Planının Stratejik Hedeflerine Yönelik Toplantı Yapıldı

Ahi Evran Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 27 Mayıs 2021 tarihinde Ahi Evran Üniversitemiz Yunus Emre Salonunda Stratejik Planlama Ekip Üyelerinin katılımıyla, stratejik hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Stratejik Planlama Ekip Üyeleri ve Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları ile yapılan toplantıda, stratejik planın amaç ve hedefleri taslak olarak belirlendi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen toplantıda Stratejik Planlama Kurulu üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de bir sunum yaptı. Hazırlanmakta olan Ahi Evran Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planında yapılan çalışmaları, gelinen aşamaları ve geleceğe yönelik projeksiyonları değerlendiren Şimşek, yönetim olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini söyledi. Ahi Evran Üniversitemizin gelecek beş yılına ışık tutacak amaç, hedef, performans göstergeleri, kontrol faaliyetleri ve riskleri anlatan Şimşek, stratejik hedeflerin önemine vurgu yaparak sözlerini noktaladı. Sonrasında İç Denetim Birim Başkanı Ahmet Güler’in planda yer alacak stratejik riskler konusunda Stratejik Planlama Ekip Üyelerini bilgilendirdiği toplantı, üyelerin dört çalışma grubu halinde amaç ve hedeflerin üniversitemize etkilerini değerlendirmeleriyle sona erdi.