Eğitim
Giriş Tarihi : 28-07-2021 22:28   Güncelleme : 28-07-2021 22:28

Ahi Evran AFAD’tan Üniversitemizin Deprem Araştırma Projesine Destek

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 yılı başvuru sonuçları açıklandı

Ahi Evran AFAD’tan Üniversitemizin Deprem Araştırma Projesine Destek

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 yılı başvuru sonuçları açıklandı. UDAP kapsamında Ahi Evran Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve proje yürütücülüğünü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kaan Kaatsız’ın “Mevcut Binaların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018’e (TBDY-2018) Göre Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi” projesi 2021 yılından itibaren destek almaya hak kazanan 8 projeden biri oldu.Proje kapsamında TBDY-2018’e özgü olan mevcut binaların değerlendirilmesine ilişkin doğrusal elastik değerlendirme yöntemi detaylı bir şekilde incelenecek. Türkiye bina yapı stokunda önemli yer tutan bina tipleri için durum çalışmaları hazırlanacağı projeyle hesap yönteminin deprem kuvvetleri altındaki talepleri isabet performansı yöntemiyle analiz edilecek. Elde edilen sonuçların TBDY 2018’de yer alan doğrusal elastik değerlendirme yöntemi için bir doğrulama olacağı ve uygulanabilirliğe önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı ile deprem bilgi altyapısıyla deprem tehlike analizleri ve tehlike haritalarının geliştirilmesi yanı sıra depremde güvenli yerleşme ve yapılaşmasının sağlanması, tarih ve kültür mirasının depremlerden korunması ve depremlere ilişkin eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.