Eğitim
Giriş Tarihi : 13-08-2021 21:44   Güncelleme : 13-08-2021 21:44

Ahi Evran AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Akademik Çalışmalar Yapılmaya Devam Ediyor

Ahi Evran Üniversitemizin uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde kullandığı, temel felsefesi Yeterliğe Dayalı Eğitimde Kalite Güvencesini sağlamak olan AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin etkililiğini ve verimliliğini artırmaya yönelik akademik çalışmalar üniversitemiz öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmeye devam ediyor

Ahi Evran AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Akademik Çalışmalar Yapılmaya Devam Ediyor

Ahi Evran Üniversitemizin uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde kullandığı, temel felsefesi Yeterliğe Dayalı Eğitimde Kalite Güvencesini sağlamak olan AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin etkililiğini ve verimliliğini artırmaya yönelik akademik çalışmalar üniversitemiz öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmeye devam ediyor.  Gerçekleştirilen bu akademik çalışmalar ülkemizin ve dünyanın önde gelen dergilerinde yayımlandı.

2021 yılı Temmuz ayında; Dr. Öğr. Üyesi Gül Özüdoğru, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek tarafından hazırlanan ‘’A Qualitative Research on Competency-Based Learning Management System and Its Effectiveness isimli’’ araştırma sonucunda, sistemin genel olarak ders planlama, ölçme-değerlendirme ve iletişim amaçlı kullanıldığını göstermiştir. Çalışmada AYDEP sisteminin, planlamayı kolaylaştırdığı, iletişimi desteklediği ve kolay erişilebilir olduğu sonucu da ortaya çıkmıştır.

Erişim adresi: http://enadonline.com/public/assets/catalogs/0767484001627570598.pdf

Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK , Öğr. Gör. Lokman ÇAVDAR tarafından gerçekleştirilen ‘’Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak AYDEP’in Sistem Kabul Edilebilirlik Modeline Göre İncelenmesi’’ isimli araştırma sonucuna göre AYDEP sistemi kullanıcılar tarafından teknik kabul edilebilirlik boyutuna ilişkin (teknik özellikler, tasarımın kullanıcı seviyesine uygunluğu, menülerin hatasız çalışması ve yapılan işlemlerin verimli olması) açılarından ortalamanın üzerinde, sosyal kabul edilebilirlik boyutuna ilişkin tüm maddelerde ise ortalama seviyesinde puanlama yaptığı görülmüştür.

Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/64320/842764

Doç. Dr. Menderes Ünal, Doktorant Murat Çokyaman tarafından gerçekleştirilen ‘’Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden Yürütülen Lisansüstü Derslerin Süreç Değerlendirmesi: AYDEP Örneği’’ isimli araştırma sonucunda katılımcıların AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemini faydalı buldukları ve CIPP Program Değerlendirme Modeli süreç boyutu ölçütlerine göre de lisansüstü ders etkinliklerinden memnun oldukları tespit edilmiştir.