Eğitim
Giriş Tarihi : 04-02-2022 21:46   Güncelleme : 04-02-2022 21:46

Ahi Evran KAEÜ – TÜRKŞEKER İş Birliği Protokolü İmzalandı

KAEÜ – TÜRKŞEKER İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ahi Evran KAEÜ – TÜRKŞEKER İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve ihtisaslaşması Programı kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitemizin yürüttüğü projeler işbirliği yapılan paydaşlarla ülke geneline yayılıyor. Ahi Evran Üniversitemiz ve TÜRKŞEKER arasında seracılık, ceviz ve kaba yem gibi konularda sözleşmeli tarım ve bölgesel kalkınmaya ilişkin kararlaştırılan süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesi amacıyla Ahi Evran Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan kurumları adına protokole imza attılar.

Ahi Evran Üniversitemiz TÜRKŞEKER ile Stratejik Amaçları Olan Bir Protokol İmzaladı

TÜRKŞEKER ile imzalanan protokol kapsamında; jeotermal enerji potansiyelimizin seracılık alanında en verimli şekilde kullanılabilmesi için ortak çalışmaların yürütülmesi, katma değeri yüksek olan ürünlerin üretim planlamalarının yapılması, bitkisel üretimde yerli ve milli üretim yapılabilmesine yönelik tohum ıslahı programlarının oluşturulması, bölgede seracılığın yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların ve ortak projelerin yürütülmesi, seracılık sektöründe çalışacak kalifiye insan kaynağı eğitimi konusunda ortak kurslar düzenlenmesi, seracılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesine yönelik ortak AR-GE faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor Bunların yanı sıra TÜRKŞEKER’in bölgede sözleşmeli pancar üretimi yapılan alanlarda, kaba yem üretiminin münavebe bitkisi olarak değerlendirilmesi yönelik ortak çalışmaların yapılmasına ve yem kalitesi ile pazar değeri yüksek olan yem bitkilerinin çiftçilere tanıtımı ve yetiştiriciliğinin öğretilmesi konularında ortak çalışma yürütülmesine karar verildi.

TÜRKŞEKER ile Yapılan Ön Anlaşma Sonrası Üç Adet Özel Sektör İşletmesiyle AR-GE Çalışmaları Devam Ediyor

Ahi Evran Üniversitemiz AR-GE serasında TÜRKŞEKER ile ön anlaşmanın sağlandığı tarihten bu yana, topraksız tarımda yaygın olarak kullanılan ithal yetiştirme ortamlarına alternatif olabilecek yerli üretim yetiştirme ortamlarının geliştirilmesi konusunda 3 adet özel sektör işletmesinin de içerisinde yer aldığı ortak AR-GE çalışmaları devam ediyor.

Ön anlaşma sonrası yapılan protokolle iş birliğinin çok daha kapsamlı olması, ekonomiye katkı sağlaması ve vizyon oluşturması bekleniyor.

Rektör Karakaya: ’’Başta Kırşehir Olmak Üzere Tüm Türkiye’ye Model Oluşturabilecek Planlamalar İçerisindeyiz’’

Bilindiği üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlamak amaçlı çalışmalar yürütüyor. Kırşehir’in doğal zenginliği olan jeotermalin yaygın olarak kullanılması için projeler üreten ve projelerin sahada hayat bulması noktasında sürekli girişimler yapan Rektör Karakaya, yapılan protokolle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakaya yaptığı açıklamada bu kritik protokolün kendilerini mutlu ettiğini, istihdama katkı sağlayacağını ve seracılıkta yeni ufuklar açacağını belirtti. Başta Kırşehir olmak üzere tüm Türkiye’ye model oluşturabilecek planlamalar içerisinde olduklarını dile getiren Karakaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: ’’ Çekirdek aile yapısına uygun sera modelleri ile yatırıma yön vermek, bölgeye yeni yatırımcılar çekmek derdindeyiz. Katma değeri yüksek ürünler sayesinde Kırşehir’i cazibe merkezi haline getireceğiz.

 Allah’ın izniyle bu sayede kalkınmaya, üreten ekonomiye tüm dış paydaşlarımız, şehrimiz ve ekibimizle destek olacağız.’’.