Eğitim
Giriş Tarihi : 03-12-2021 04:35   Güncelleme : 03-12-2021 04:35

Ahi Evran Rektör Karakaya 20. Millî Eğitim Şûrası’na Katıldı

Rektör Karakaya 20. Millî Eğitim Şûrası'na Katıldı

Ahi Evran Rektör Karakaya 20. Millî Eğitim Şûrası’na Katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türk millî eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere gerçekleştirilen 20. Millî Eğitim Şûrası’na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninin ardından 20. Millî Eğitim Şûrası Divan Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında “eğitimde fırsat eşitliği”  ana teması ile devam etti.

Açılış Töreninde gerek çevrim içi toplantılar gerekse çalıştaylar vasıtasıyla önerilerini paylaşan tüm uzmanlara, eğitimcilere sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine şükranlarını sunan Erdoğan, bugüne kadar 19 kez düzenlenen Şûra’nın, milli eğitim camiası ile öğrenci, öğretmen ve veliler açısından faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olduğunu anlattı.Milli eğitim şuralarının, bakanlığın en üst danışma kurulu olduğunu ve MEB’in eğitim politikalarının oluşturulmasında yol gösterici işlevi bulunduğunu anlatan Özer ise, “Bunun için 20.

19. Milli Eğitim Şûrası’nın ardından 7 yıl ara verilmişti. Biz de eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili önceliklerimizde, yol haritamızı belirlemede, Türkiye’nin tüm toplum kesimlerini, eğitimle ilgili deneyimi ve müktesebatı olan herkesin görüşünü alıp onları harmanlayarak bir yol haritası çıkarmak istedik.” dedi.

“sura.meb.gov.tr” Adresine 32 Bin 643 Görüş Geldi

20. Millî Eğitim Şûrası’nın ikinci gününde “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olmak üzere 3 ihtisas komisyonunda çalışmalar başladı. Şûra hazırlık çalışmaları kapsamında “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları gibi STK’lar ile üniversiteler gündemle ilgili tespit ve önerilerini iletti. Bu kapsamda internet sitesine 32 bin 643 görüş geldi.

Hazırlık kapsamında ayrıca “Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması” dikkate alınarak oluşturulan 26 koordinatör bölgede tüm illerden öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla çalıştaylar düzenlendi.

Millî Eğitim Şûrası’nın üç temel alanından biri olan “Öğretmen Yeterlilikleri” komisyonunda konuşan Ahi Evran Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya şunları kaydetti: “Öğreticiden–öğrenciden beklentileri gerçekleştirecek başlangıç ve süreçleri artık tartışmamız lazım. Alan bilgisiyle sayılarını azaltıp matematikten rasgele konuları çıkartarak çocuğun bir evren okuması algı oluşturması mümkün değil. Merdivenin basamaklarına basmadan yukarı çıkamayız. Dolayısıyla hayalde kalan beklentiler, güzel cümlelerle süsülenmiş bir netice ortaya çıkartır. Fakat biz süreçleri kontrol eden ve hesap verebilen bir sistemi mutlaka hem milli eğitimde hem yükseköğretimde uygulanabilir bir duruma getirip kendimize kendimizin hesabını vermemiz lazım. Çünkü bu çarklardan geçen bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımız, onları şansa bıkamayız. Bu manada bizim yapmamız gereken başlangıcı belli süreçleri kontrol edilebilir ve hedefleri belirlenmiş bir eğitim kavramını yeniden ele alıp değerlendirmek. Okullara gidiliyor, peki hakikaten öğretmenler çocuklarla ilgileniyor mu? Var mı elimizde bir kanıt yoksa sadece beklentilerimiz mi var? Beklentinin gerçekleştiğini teyit eden bir sistem kurmamız lazım.