Eğitim
Giriş Tarihi : 18-11-2021 00:22   Güncelleme : 18-11-2021 00:22

Ahi Evran Üniversitemizde 2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Üniversitemizde 2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Ahi Evran Üniversitemizde 2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Ahi Evran Üniversitemizde Kırşehir Valiliği koordinasyonunda Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğinde 2022 – 2025 yılı kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı hazırlık çalıştayı düzenlendi. 17 Kasım 2021 tarihinde Ahi Evran Üniversitemiz Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen çalıştaya Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve ilgili kurum personelleri katıldı.

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kömürcüoğlu: ’’Kırşehir’de 3650 Kadına Ulaşarak Birebir Rehberlik Çalışması Yaptık’’

Toplantının açılış konuşmasını Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu yaptı. Kömürcüoğlu sözlerine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde dört yıl yürürlükte olacak il eylem planlarına kaynaklık teşkil edeceğini söyleyerek başladı.

Kömürcüoğlu sözlerinin devamında Kırşehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Konuk Evi, Kadın Hizmetleri İrtibat Noktalarıyla kadınların mağdur olduğu her alanda onları destekleyici personel ve imkânlarla hizmet verdiklerinin altını çizdi. ŞÖNİM sayesinde 3650 kadına ulaşarak birebir rehberlik çalışması yaptıklarını ifade eden Kömürcüoğlu, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalıkla oluşturmak ve bilinci artırmak için ise 101 farklı platformda 3950 kişiye eğitim verdiklerini söyledi. Kadınların istihdamının önemli olduğuna değinen ve bu amaçla projeler oluşturduklarını belirten Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Konya Ovası Bölge İdaresine sundukları Bacıyan-ı Rum Atölyeleri ile İşte Kadın projelerinin hibelendirmeye hak kazandığını anımsatarak sözlerine son verdi.

Rektör Karakaya: ’’Amacımız: Şiddetin Temelindeki Ahlaki Erozyonu Engellemek ve Eğitimle Kadını Güçlendirmek’’

Konuşmasına Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kadının değerini ortaya çıkarmak için üç yıl önce Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduğunu ifade ederek başlayan Prof.

Vatan Karakaya, merkez sayesinde ülkeye ve şehre önemli hizmetler yaptıklarını söyledi. Bu merkezle amaçlarının kadın ve genelde de insan değerini yeniden tanımlamak olduğunu belirten Karakaya, şiddetin temelindeki ahlaki erozyonu engellemenin ve eğitimle kadını güçlendirmenin bir diğer amaçları olduğunu kaydetti. Karakaya, ileriye dönük amaçlarının ise yaptıkları çalışmaları kitaplaştırmak ve kadın bilincini artırmak için zorunlu dersler tertip etmekte olduklarını ve bunları peyder pey yapmaya başladıklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: ’’Toplum katmanlarının iki naif ve kırılgan katmanı var: Biri çocuklar diğeri kadınlar. Bizim tekrar toplum olarak başta kadınlarımız olmak üzere müsamaha gösterme, sevebilme gibi kavramları öne çıkararak toplumun genelindeki bu şiddeti önlemeliyiz. Eğitim kurumuyuz, insan eğitimle değişir dolayısıyla bizde bu tür organizasyonlarla kendi üzerimize düşeni yapmaya hazırız.’’

Başkan Ekicioğlu: ’’Tüm Paydaşlar Sürece Katılmalı; Önleme, Koruma, Cezalandırma Süreçleri Birlikte Değerlendirilmeli’’

Ahi Evran Üniversitemiz Rektörü Prof.

Vatan Karakaya’dan sonra kürsüye gelen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, diğer tüm alanlarda olduğu gibi kadına yönelik şiddette de bütüncül bir yaklaşımın şart olduğunu dile getirdi. Ekicioğlu, böylesi önemli bir konuda toplumun tüm paydaşlarının ortak hareket ederek politika koyucuların da sürece katılımı ile ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma süreçlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İster kamusal alanda isterse özel alanda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik her türlü cinsiyete dayalı her türlü eylemin önüne geçilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Başkan Ekicioğlu, bunların yapılmamasının temel insani hakların ihlali anlamına geleceğini hatırlattı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planının kadınların ayrımcılığa ve şiddete uğramadan yaşama hakkını güvence altına aldığını belirterek sözlerine son verdi.

Vali Akın: ’’Kadına Yönelik Şiddet İnsani, Milli ve Manevi Değerlerimizle Bağdaşmıyor’’

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada her statüde ve kültür seviyesinde kadının yaşamını olumsuz etkileyen önemli bir toplumsal sorun olduğuna vurgu yaparak sözlerine başladı.

Vali Akın, sebebi ne olursa olsun aile içinde yaşanan şiddetin kadınları ve çocukları doğrudan etkilediğini, kadının yaşamını tehlikeye soktuğunu temel haklarını gerçekleştirmesine de engel olduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin ve Kadın Konuk Evinin şiddet mağduru kadınlara barınma imkânı sağladığının altını çizen Akın, bu merkezler sayesinde gerekli psikolojik hizmetin ilgili kişilere verildiğini belirtti. Bu çalıştay sonucunda ortaya çıkacak görüş ve önerilerin dikkate alınacağını söyleyen Vali Akın, çalıştaya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin ise yaptığı konuşma da merkezin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bacıyan-ı Rum Teşkilatının ‘’ işine, aşına, eşine sahip ol’’ sloganının bugünde güncelliğini koruduğunu ve ailenin önemini vurguladığını söyledi. Merkezin kadınların daha eğitimli ve daha donanımlı olmaları için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Çetin, ‘’Kadın ve Aile’’ kitabını hazırladıklarını, bastıklarını kadın ve aile dersini 2021- 2022 güz döneminden itibaren İktisat Fakültesinde vermeye başladıklarını belirtti.