Eğitim
Giriş Tarihi : 01-07-2021 01:33   Güncelleme : 01-07-2021 01:33

Ahi Evran Üniversitemizde JİSTUAM Ar-Ge Çalışmaları ve Proje Değerlendirme Çalıştayı Düzenlendi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olarak seçilen ve bölgesine değer sunmaya devam eden üniversitemizde JİSTUAM Ar-Ge Çalışmaları ve Proje Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi

Ahi Evran Üniversitemizde JİSTUAM Ar-Ge Çalışmaları ve Proje Değerlendirme Çalıştayı Düzenlendi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olarak seçilen ve bölgesine değer sunmaya devam eden üniversitemizde JİSTUAM Ar-Ge Çalışmaları ve Proje Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi. 30 Haziran 2021 tarihinde üniversitemiz koordinatörlüğünde online olarak gerçekleşen çalıştaya Ahi Evran Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ve ilgili akademisyenler katıldı.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya’nın moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda ilk olarak Pilot Tarım ve Jeotermal Projeler Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kurt ve  Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak bir sunum yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Rektör Karakaya : ’’Amacımız, Mükemmeliyeti Hedefleyen Ulusal/Uluslararası Alanda Referans Gösterilen Ar-Ge Altyapısı Oluşturmak’’

Açılış konuşmasını yapan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleriyle alanında mükemmeliyeti hedefleyen, ulusal/uluslararası alanda referans gösterilen bir araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturmayı istediklerini söyleyerek sözlerine başladı. Ahi Evran Üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvarlar, teknik imkânlar ve akademik bilginin bu merkezde yapılan çalışmalar açısından önemli olduğuna değinen Rektör Karakaya, seracılığın gelişmesi için mesleki yeterlik açısından eğitimlerin de hızla devam edeceğini belirtti. Karakaya, bu kapsamda Ahi Evran Üniversitemiz koordinatörlüğünde Ankara ve Selçuk Üniversiteleri iş birliğinde nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi ve verimli çalışmaların yürütülebilmesi için ortak araştırma ve geliştirme ekiplerinin kurulmasına karar verildiğini belirtti.

 

Rektör Karakaya : ’’Selçuk ve Ankara Üniversiteleri İşbirliğinde On Birinci Kalkınma Hedeflerine Yürüyeceğiz.” 

Yürütülen nitelikli Ar-Ge projeleri ile etkin üniversite-özel sektör iş birliği sayesinde bilgi ve teknolojiden azami seviyede faydalanacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya,  böylelikle katma değeri yüksek ve ihracata uygun ürünler elde edebileceklerini vurguladı. On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde kurulan merkez ile milletimizin temel değerleri doğrultusunda ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarının altını çizen Karakaya, Selçuk ve Ankara Üniversiteleriyle işbirliği yaparak güçlü bir Ar-Ge altyapısı oluşturmak istediklerini anlattı. Bölge ve ülke ekonomisine ilave katma değer sağlamanın birincil amaçları olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, alternatif, getirisi yüksek, çeşit ve anaç ıslahı yapılmış ürünler sayesinde Kırşehir’e ve bölgeye ekonomik hareketlilik getireceklerine inandığını kaydetti. Karakaya, kurulan çalışma ekipleriyle abiyotik stres koşullarına toleranslı (tuzluluk, pH, vb.) çeşitlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapma amacında olduklarına değinerek böylelikle stres faktörlerinin sebep olduğu ürün kayıplarını en aza indireceklerini söyledi.

JİSTUAM Ar-Ge Çalışmaları ve Proje Değerlendirme Çalıştayı ilgili konularda konuşmaların yapılması ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.