Ekonomi
Giriş Tarihi : 28-06-2021 21:29   Güncelleme : 28-06-2021 21:29

%50 Hibe Veriliyor…

%50 Hibe Veriliyor… Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlar Destekleniyor…Tarım ve Orman Bakanlığımızca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik, yatırımların desteklenmesi amacı ile 25/06/2021 tarih ve 31522 sayılı “Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmelerine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazetede yayınlanmıştır

%50 Hibe Veriliyor…

%50 Hibe Veriliyor…

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlar Destekleniyor…Tarım ve Orman Bakanlığımızca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik, yatırımların desteklenmesi amacı ile 25/06/2021 tarih ve 31522 sayılı “Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmelerine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Tebliğ kapsamında; 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar destekleniyor.

a) Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonu,

b) Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına (Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler çadır alımı için başvuru yapabilecektir.)

c) Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde %50 oranında hibe verilecektir.

Başvurular, Genel Müdürlükçe hazırlanacak uygulama rehberinin internet sitesinde yayımlanmasının ardından otuz günü geçmemek üzere belirlenecek tarihler arasında alınacaktır.

Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelere Yönelik Yatırımların Desteklenmelerine İlişkin %50 Hibe Projesi hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvura bilirler.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210625-20.htm